UVE Cleantech AS

UVE Cleantech AS

  • Geir Gregersen
  • 2017
  • 819 427 852
  • 1
  • Inkubasjon
  • Investor

UVE Cleantech skal levere totalløsning for miljøvennlig rensing og vedlikehold av skipsskrog, ved å kombinere skrogvask, propellpolering, oppsamling og rensing av ballastvann gjennom en egenutviklet mobil havgående rensestasjon (MHR) som er hybrid.

 

Bilder fra testforsøket som ble gjennomført på Vard i Brevik i 2019.

Bilde viser skipsskroget før og etter rensing. Man ser tydelig forskjell på den rensede delen (i orange) og den begrodde.

 

Oppsamling av slammet etter renseprosessen. Her skal ikke noe gå i fjorden.