UVE Cleantech AS

UVE Cleantech AS

  • Geir Gregersen
  • 2017
  • 2
  • Inkubasjon
  • Investor

Selskapet utvikler en effektiv miljøteknologiløsning for skipsfart.