UVE Cleantech AS

UVE Cleantech AS

  • Geir Gregersen
  • 2017
  • 2
  • Inkubasjon
  • Investor

Selskapets virksomhet er rettet mot skipsnæringen.

Cleantech utvikler og vil i nær fremtid teste avanserte vaskesystemer til fjerning og oppsamling av alger og groer på skipssider under vann.