The Natural Viking AS

The Natural Viking AS

  • Oliver James Halliday
  • 2018
  • 920 480 489
  • 1
  • Post Inkubasjon
  • Investor

Selskapet utvikler produkter fra bjørkesaft etter innsamling, bearbeiding og konservering.