Suncells Sea Norway AS

Suncells Sea Norway AS

 • Jan Bjarne Lid
 • 2019
 • 922 129 304
 • Pre Inkubasjon
 • Samarbeidspartner

Konstruere solcellepakker, materiell og servicetjenester til brukere,  samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette.

 

Tester solceller på Herøya: Studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn analyserer solcelleeffekt på testriggen de har bygd på verksted i tidligere REC-fabrikken i Herøya Industripark. (fv) Meryam Hagen Andersen, Viktor Romaikin, Kjell-Arne Solli (veileder USN), Kristhine Elise Solberg, Samah Abo Shelle, Skjalg Aasland (byggdrift Herøya Industripark) og Ole Jacob Oksum. Jan Gunnar Lode (veileder USN) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

 

Fem studenter fra to studieretninger, Ren energi- og prosessteknologi samt Informatikk og automatisering ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn har fått bachelor oppgaven og testmulighetene de drømte om innenfor solcelleteknologi og fornybar energi.

Fått testmulighet på Herøya

 • Vi ville ha noen praktiske utfordringer, og ikke bare teori. På Herøya har vi fått muligheten til å bygge en testrigg, utforske og gjennomføre tester i praksis, fortelleren studentteamet entusiastisk.

Rigger testanlegg: Studentene har bygd og rigger opp testanlegget for fotografen i et verkstedhjørne i de enorme fabrikkhallene hvor REC produserte wafere til solindustri i Herøya Industripark fram til 2012.

 

Utforsker solceller for gründer

Studentene utforsker reelle problemstillinger.

 • Problemstillingene vi tester ut for gründeren er hvordan vinkler på sollys, infrarød stråling og temperatur påvirker effekten man får ut av en solcelle, forteller studentene. Alt det prøver vi ut på testriggen vi har bygget. Her inne kan vi simulere stråling og temperaturer på solcellene under kontrollerte forhold.

 

Resultater skal brukes

Gründeren i Suncells Sea Norway AS er svært interessert i testresultatene våre, forteller studentene.

 • Det er kjent at solcellepaneler får lavere effekt ved høyere temperatur. Vi skal beskrive varmebalansen ut fra lysvinkel, lyskvalitet på lyset og refleksjon fra underlaget for å få en modell på hvor varmt solcellepanelet blir. Det kan vi bruke til å lære hvordan holde panelet så kaldt som mulig. Mye av det vi ser på, ønsker han å bruke. Det er utrolig gøy å drive med forskning hvor resultatene vi lager har en praktisk betydning og skal brukes i virkeligheten.

Hva er resultatene så langt?

 • Det er litt tidlig å dra konklusjoner nå, sier studentene. De er i innspurten på rapportskriving som skal være ferdig 22. mai.

  

Spent gründer

Gründer Jan Bjarne Lid i Suncells Sea Norway AS er spent på resultatene.

 • Dersom arbeidet USN-studentene har gjort ser positivt ut, er det grunnlag for å vurdere å gå videre til fullskala testing, sier Jan Lid. Idéen er å legge solceller på en flåte på vann. Pilottestingen som USN gjør kan gi svar på om dette er liv laga. Takket være gode råd og finansiell støtte fra Proventia, Vekst i Grenland og Skien Næringsfond, er vi nå i testfase av idéen jeg har hatt i flere år.

 

Bedrifter kan få mye igjen

 • Dette er kjempebra!, Og vi håper å utvide samarbeidet med Proventia og Herøya Industripark, sier Kjell-Arne Solli, studentveileder og førsteamanuensis ved fakultet for Teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi, USN campus Porsgrunn.
 • De fleste av problemstillingene som studenter arbeider med i bachelor- og master oppgaver, er i samarbeid med bedrifter. Mange av våre studenter konkurrerer til topps i NM for studentbedrifter, så gründere og virksomheter som samarbeider med studenter kan få mye igjen i praksis, lover Solli.