Norsep AS

Norsep AS

  • Susan Heldal
  • 2015
  • 2
  • Inkubasjon
  • Investor

Fra søppel til ressurs!

Selskapet utvikler teknologi for å fjerne tungmetaller og giftstoffer fra flyveaske.

We want to offer a sustainable and cost effectiv process wich also makes the heavymetals valueble within a circular economy.