Monika Steinsholt

Monika Steinsholt

  • Monika Steinsholt
  • 2018
  • 820 724 062
  • 1
  • Pre Inkubasjon
  • Samarbeidspartner

Selskapet utvikler et oppstarts-program for nye bosatte flyktninger, for å gi flyktningen eierskap og motivasjon til egen integreringsprosess.

  • Tillit og forståelse for velferdssamfunnet gir høyere sysselsetting.
  • «Innenforskap fremfor utenforskap»