Kresta AS

Kresta AS

  • Andreas Lunde
  • 2018
  • 921 499 132
  • Pre Inkubasjon
  • Investor

Kresta utvikler sikkerhetsløsninger for levende byer og menneskene som bor der.