Green Programming AS

Green Programming AS

  • Asad Ismail Mahamed
  • 2017
  • 1
  • Post Inkubasjon
  • Investor

Utvikling av systemløsning for å redusere matsvinn i dagligvareforretninger.