Fluid Metal 3D AS

Fluid Metal 3D AS

  • Thor Sverre Minnesjord
  • 2016
  • 918 091 696
  • Inkubasjon
  • Investor

Utvikling av 3D-printing teknologi

 

Se video av Vertical metal spiral 3D printing her