Elastisk AS

Elastisk AS

  • Knut Urdalen
  • 2015
  • Post Inkubasjon
  • Investor

Moderselskap til www.n00b.no som leverer komplette Start-Opp pakker

basert på Micro: bit.

Elastisk leverer løsninger basert på Micro: bit programmering til en rekke kommuner og skoler over hele Norge.