Cylinder Tech AS

Cylinder Tech AS

  • Terje Moen
  • 2015
  • 3
  • Inkubasjon
  • Investor

Selskapet inspiserer, hydraulisk trykktester, sertifiserer og PI-merker brukte transportable
gassflasker i henhold til ADR/RID.

Selskapets inspeksjonstjenester retter seg mot industri og privatmarkedet.

Proventia bidrar i utviklingsprosjekt for å se på muligheten for å etablere en produksjonslinje.

 


Cylinder Tech AS er en virksomhet som utfører periodisk kontroll av brukte
gassflasker enkeltvis eller i flaskebatteri for klasse 2 (gasser).

Vi er et akkreditert kontrollorgan type A, som er utpekt av Norske myndigheter
(DSB) i henhold til direktiv 2010/35/EU om transportabelt trykkutstyr.
Cylinder Tech AS er tildelt ID nr. 2677. (Notified body number: 2677)

Cylinder Tech henvender sig til det private og industrielle gassmarked både i
Norge og resten av Skandinavia.