Catwash

Catwash

  • Øystein Bakstad
  • Post Inkubasjon
  • Annet

Bilvask-automat som hurtigspyler bilen med rent vann

At en ren bil ikke ruster, var inspirasjonen til en løsning for bilvask som kun bruker rent vann og høyt trykk. Og skal man holde en bil ren, må den vaskes ofte. CatWash bilvask er rimelig i bruk, rask og kjemikaliefri.

Idéen bak oppfinnelsen er å bruke bare rent vann til å vaske bilen. Øystein Bakstad har kalt løsningen for «Catwash», av den enkle grunn at dette er som en kattevask, rask og overflatisk. Poenget med Catwash er at bilen kjøres raskt gjennom maskinen og blir spylt med høyt trykk og rent vann, og bilen kan holdes fri for rust om den vaskes ofte nok.

Oppfinneren har jobbet med idéen sin i mange år. En prototyptest bekreftet at løsningen fungerte, men gründeren møtte nye utfordringer og arbeidet stoppet opp. Da utvikler Christopher Collinns og industridesigner Øyvind Grønlie kom med i arbeidet, skjøt prosjektet fart igjen og byggingen av en fullskala prototyp ble en realitet.

Markedspotensial
Tanken er at det skal stå en CatWash lett tilgjengelig så mange steder som mulig. Det er utarbeidet en prisstrategi som gjør det attraktivt og enkelt for næringsdrivende å kjøpe og ha en vaskeautomat stående for kunder, for eksempel i forbindelse med parkeringsplassen til butikken sin.

Raskt og billig å vaske bilen
Rustskader koster oss fem milliarder kroner hvert år, og det er forurensing av alle slags fuktighet som fører til at bilene ruster. Salt er det verste, forklarer Øystein Bakstad. En gjennomkjøring i vasken koster lite, men bilen må altså vaskes ofte. Prismessig er det tenkt at det vil koste 59 kroner pr kjøring.

Prototyp testes på Herøya
Bilfinger har bygget en prototyp av en bilvaskemaskin for Catwash. Den står ved siden av Bilfinger sin egen vaskehall inne i Herøya Industripark og skal testes ut på Bilfingers biler i en periode framover.

cURL error 6: Could not resolve host: zizudev.no