Agric AS

Agric AS

  • Torben Andersen
  • 2018
  • 820 963 202
  • 1
  • Inkubasjon
  • Investor

Agric er en digital plattform og et sosialt media som er rettet mot landbruket. Plattformen tilbyr interaksjon mellom brukerne med fokus på blant annet produksjoner og fylker. Agric sine brukere er både bønder og forbrukere hvor Agric også vil være en salgsarena for landbruksprodukter direkte fra bonden.