Innovasjon Norge kontordag hos Proventia

Tema: Finansieringsordninger, inkl. Skattefunn og EU-virkemidler.

Eva Langslet og Randi Egge Huseby er tilgjengelig hos Proventia for møter.