Hvordan kan patenter, varemerke- og designrettigheter gi konkurransefortrinn?

Immaterielle verdier finnes i forskjellige former, og vil i mange tilfeller utgjøre bedriftens viktigste konkurransefortrinn. Har du en god plan for hvordan slike verdier kan ivaretas og utnyttes? 

Patentstyret og Oslo Patentkontor tilbyr i samarbeid med Proventia et foredrag hvor vi med en praktisk tilnærming gir et innblikk i hvordan verktøy som patenter, samt varemerke- og designrettigheter kan benyttes for å sikre de verdiene bedriften din ønsker å skape. 

Sentrale tema: 

  • Forskjellen på Patentstyret og de private rådgiverne – Hvem gjør hva? 
  • Grunnleggende om de forskjellige industrielle rettighetene og hvordan de fungerer 
  • Strategi for immaterielle rettigheter 
  • Kommersiell utnyttelse og håndheving av rettigheter 
  • Praktiske erfaringer 

Arrangementet er myntet på gründere, ledere og ansatte i det private næringsliv. 

Foredraget vil i korte trekk bli lagt opp slik: 

Det praktiske står i fokus, og vi ønsker å bidra til å gi en god forståelse for hvordan de immaterielle rettighetene vi skal snakke om kan benyttes på en god måte. 

Bjørn Tisthammer v/Patentstyret presenterer først litt generelt om de ulike immaterielle rettighetene. Deretter går han gjennom de industrielle rettighetene (patent, varemerke og design) og vil forklare litt om hva som kreves av innholdet i en søknad, når man bør vurdere å sende inn en søknad, fallgruver, osv. 

Trond Gustad og Sarah Wennberg Svendsen v/Oslo Patentkontor har en mer praktisk vinkling på temaet og vil blant annet snakke om strategi for immaterielle rettigheter som del av en forretningsstrategi, samt presentere konkrete eksempler. 

Om foredragsholderne: 

Trond Gustad har vært ansatt som patentrådgiver hos Oslo Patentkontor siden 1985 og er utdannet biokjemiker fra Blindern. Bistand med Patentsøknader for klienter i Norge og utlandet er hans hovedområde men han har også vært involvert i utarbeidelse av både design- og varemerkesøknader. I tillegg til å ha vært meddommer i rettstvister og formann i Norske Patentingeniørers forening, har han i flere år deltatt som Coach i regi av å være samarbeidspartner med SeedForum. 

Sarah Wennberg Svendsen jobber som advokatfullmektig hos Oslo Patentkontor hvor varemerker er hennes hovedfokus. Sarah har tidligere jobbet som juridisk saksbehandler i Patentstyret, da mest med varemerker, men også design- og patent. Sarah er også medlem av Domeneklagenemnda som avgjør tvister vedrørende norske domenenavn. 

Bjørn Tisthammer har jobbet innenfor patentsystemet siden 2002, først som fullmektig i over 8 år og i Patentstyret siden 2010. Før dette har han jobbet med instrumentering innenfor oljebransjen, som produktdesigner hos Grorud Jernvarefabrikk, som daglig leder og som kursinstruktør i programvare hos EDB DATA. I Patentstyret behandler han patentsøknader i tillegg til å betjene Patentstyrets kundesenter. Han har et stort engasjement for immaterielle rettigheter og god erfaring med veiledning i ulike oppstarts-miljøer. 

Dato/tid: 27.02.20 / 09:00 – 11:00 

Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn.

PÅMELDING INNEN 25. FEBRUAR

Arrangører: Industriinkubatoren Proventia, Oslo Patentkontor og Patentstyret. 

Programmet som pdf her