Gründeruka 2019

Gründeruka er Telemarks  gründer og- innovasjonsuke som har til formål å fremme og utvikle entreprenørskap og inspirere etablerte bedrifter til  vekst. Som første fylke i Norge arrangerte Telemark Gründeruka i 2012, og det har vi gjort hvert år siden. Det har hele tiden vært fokus på at det skal være arrangementer for forskjellige målgrupper, forskjellige steder i fylket hele uken.
Initiativtagere er Vekst i Grenland og Etablererkontoret, og med på laget har vi privat næringsliv, lokale næringsselskaper, Telemarj fylkeskommune og Innovasjon Norge Telemark. Alle regionene i fylket er med og har egne arrangementer i sin region i løpet av uken.

Les mer her