Thomas Åmot

20.jan 2022

Thomas Åmot

Av Jørn Roar Bamle

Thomas Åmot er forretningsutvikler tilknyttet både Telemark Næringshage og Proventia. Thomas er  til daglig å treffe på vårt Notodden-kontor.