Petter Skaraas

01.feb 2022

Petter Skaraas

Av Jørn Roar Bamle

Petter Skaraas er forretningsutvikler tilknyttet både Telemark Næringshage og Proventia. Petter er  til daglig å treffe på vårt Herøya-kontor.