Jørn Christensen

30.nov 2017

Jørn Christensen

Av edison_admin

Jørn Christensen er Proventias forlengede arm i øvre Telemark. Han leder vårt kontor på Notodden (tidl. Gnisten Inkubator) som er samlokalisert med Notodden Utvikling AS i Hydroparken. Jørn var i forrige valgperiode ordfører på Notodden. Han har vært med på flere oppstartsselskaper, og har markeds- og forretningserfaring fra små og store bedrifter innen nasjonal og internasjonal industri i ryggraden.