Gard Madsen

16.nov 2017

Gard Madsen

Av edison_admin

Gard Madsen har erfaring fra shipping, olje/gass og produksjonsvirksomhet. Han har omfattende erfaring fra, og rådgiverkompetanse innen etableringer, strategiske prosesser, organisasjonsutvikling, forretningsutvikling, kontraktsforhandlinger og prosjekter.