• Spørsmålene er ofte
    viktigere enn svarene!

    Våre rådgivere kan hjelpe deg å unngå fellene som det er lett å gå i for en
    oppstartsbedrift. Det betyr ikke at vi alltid har svarene. Like viktig er
    spørsmålene som gjør at du trekker riktige konklusjoner tar god valg, snakker
    med rette folkene og fokuserer på de tingene som skaper reell utvikling.

Jørn Roar Bamle

Daglig leder - Proventia

Jørn Roar Bamle er daglig leder i Proventia. Bamle har bred erfaring fra næringsutvikingsarbeid/virkemiddelapparat, gründerbistand, finansiering og bedriftsrådgivning fra Vekst i Grenland.

Kontaktinformasjon:

Mail:     jrb@proventia.no
Mobil:   909 41 221

Jørn Christensen

Forretningsutvikler (avd. Notodden)

Jørn Christensen er Proventias forlengede arm i øvre Telemark. Han leder vårt kontor på Notodden (tidl. Gnisten Inkubator) som er samlokalisert med Notodden Utvikling AS i Hydroparken. Jørn var i forrige valgperiode ordfører på Notodden. Han har vært med på flere oppstarts selskaper, og har markeds og forretningserfaring fra små og store bedrifter i nasjonal og internasjonal industri i ryggraden.

Kontaktinformasjon:

Mail:     jchr@proventia.no
Mobil:   941 99 299

 

Rolf Olaf Larsen

Direktør - Pilotarena Herøya Industripark

Rolf Olaf Larsen er direktør for Pilotarena i Herøya Industripark. Gjennom lang fartstid i Hydro og prosessindustrien i Grenland, har han omfattende industriell kompetanse og bred erfaring fra pilotering. Pilotering innebærer å få testet ut et forskningsprosjekt eller en ny industriell forretningsidé i større skala før ideen eventuelt realiseres. Les mer på heroya-industripark.no

Gard Madsen

Direktør forretningsutvikling – Herøya Industripark AS

Gard Madsen har erfaring fra shipping, olje/gass og produksjonsvirksomhet. Han har omfattende erfaring fra, og rådgiverkompetanse innen etableringer, strategiske prosesser, organisasjonsutvikling, forretningsutvikling, kontraktsforhandlinger og prosjekter.

Tore Halvorsen

Nærings- og forretningsutvikler - Vekst i Grenland

Tore Halvorsen jobber som næringsutvikler i Vekst i Grenland IKS. Han har bakgrunn fra prosessindustrien på Herøya, som lokalpolitiker og næringssjef i Drangedal kommune. Vekst i Grenland IKS eies av de seks grenlandskommunene. Alle våre medarbeidere i Vekst i Grenland ser etter bedrifter og ideer som egner seg for inkubasjon i Proventia. Vekst i Grenland kan bidra med rådgivning og finansiell støtte. Etter at bedriften er tatt opp i Proventia har vi mulighet til å følge den videre. Vekst i Grenland IKS har en fast kontorplass i Proventia, og selskapet har sin kontoradresse på Klosterøya i Skien, samlokalisert med Etablererkontoret. Se www.vig.no

Fredrik Falbach

Advokat - Deloitte Advokatfirma

Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester. Som en del av Proventia kan vi tilby inkubatorbedrifter profesjonell bistand med økonomiske og juridiske spørsmål i alle faser av oppstarten, blant annet investorsøk og hjelp i forhandlinger, avtaleverk og selskapsrett, patent- og varemerkerett (IPR), budsjettering og alle typer økonomiske vurderinger. Våre rådgivere og advokater tilknyttet Proventia er plukket ut for å kunne bistå på best mulig måte, og har i tillegg tilgang på ytterligere nasjonal og internasjonal ekspertise ved behov. Les mer på Deloittes hjemmeside

Tommy W. Holt

Byråleder og rådgiver - Edison Wolfram

Edison Wolframs rådgivere kan hjelpe deg med å utvikle effektiv markedsføring. Byrået har kompetanse innen merkevareledelse, digital strategi, grafisk design, produktdesign og kreativ kommunikasjon. Edison Wolfram har betydelig erfaring  fra utvikling av gründervirksomheter, og har sertifiserte Idéastronauter som er spesialister på fasilitering av idé- og innovasjonsprosesser. Les mer på edisonwolfram.no