• Vi vil bidra til at din
    idé skal komme raskere
    ut i markedet!

I Proventia har vi fokus på å bidra til å utvikle gode forretningsidéer til lønnsomme bedrifter. Derfor er vi hundre prosent til stede i prosjekter vi involverer oss i. Vi bryr oss om din idé, og fokuserer på hva som skal til for at nettopp du skal lykkes. Gjennom inkubatorprogrammet får du hjelp fra A til Å!

Om den gode idéen er i hodet ditt eller i testlaboratoriet, spiller ingen rolle. Ideen kan like gjerne komme fra enkeltpersoner som etablerte virksomheter, studentbedrifter eller forskningsmiljøer. Det viktigste er at forretningsideen har et kommersielt potensial. Industriinkubatoren Proventias oppdrag er å gjøre gode idéer til flere arbeidsplasser i Telemark. Det gjør vi mest effektivt ved å spille på regionens viktigste fortrinn. Som inkubatorbedrift får du tilgang til det du trenger for å industrialisere idéen din: Infrastruktur, nettverk og teknologisk spisskompetanse.

Har du en forretningsidé som du ønsker hjelp til å vurdere, foredle eller videreutvikle? Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi er der for å gjøre hverdagen enklere, og fremtiden lysere, for alle som har en drøm om å få til noe stort!

Som inkubatorbedrift i Proventia lover vi deg at:

Din idé er helten!
Hos oss får du et skreddersydd opplegg.

Vi er med deg hele veien!
Hos oss får du hjelp fra A til Å.

Du får muligheten til å tenke stort!
Tilgang til det du trenger for å industrialisere
idéen.

Du får tilgang til rådgiverteam med kompetanse innen:

• Forretningsplan, forretningsmodell
• Produktutvikling og produksjon
• Markedsføring
• Administrative støttetjenester
• Patentrådgiving
• Bransje/Industrinettverk
• Kapitalinnhenting
• Kontorplass, møterom, nett-tilgang m.m

Topp fasiliteter og samhandling med andre:

• Støttetjenester og kontorfasiliteter som små oppstartsbedrifter vanligvis ikke har råd til

• Du får jobbe sammen med andre gründerbedrifter som du kan lære av og dele erfaringer med.

• Du får tilgang til Proventias store Nettverk (bransje, øvrige virkemiddelapparat,
inkubatorer)

• Du får ta del i et faglig og sosialt miljø som små oppstartsbedrifter

FaseInndeling

Aktivt idésøk er den første fasen. Det er viktig å betrakte idésøk som en proaktiv aktivitet. Etablering av idéfangstnettverk for tilflyt av prosjekter/ideer inngår i Idéfasen

 

Preinkubasjon omfatter håndtering, modning og vurdering av ideer inntil avtale om inkubasjon er signert.

Inkubasjon starter når inkubasjonsavtale er signert og løper til inkubatorbedriften får markedsaksept, eller så lenge de mottar avtalte inkubatortjenester

 

Postinkubasjon starter når inkubator er ferdig med ordinær oppfølging av inkubatorbedriften og går over i en fase hvor inkubatorbedriften følges opp gjennom eierskap, nettverksforhold, eller man inngår avtaler om å utføre særskilte tjenester for inkubatorbedriften. Postinkubasjonsfasen opphører ved salg av aksjer eller at avtalt kontakt opphører.